Με χρόνια δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και με έντονη την παρουσία της στην περιοχή, επικεντρωμένη κυρίως στην κατασκευή βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων και αποθηκευτικών χώρων, η Ιστός Κατασκευαστική προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες εύρεσης οικοπέδου, συνδυάζοντας τη δυνατότητα καλής και εύκολης πρόσβασης στο ακίνητο για τη σωστή προβολή της εταιρείας.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τη θέση του οικοπέδου και το λειτουργικό σχεδιασμό στην πιο προσιτή τιμή, καλύπτοντας πάντα τις ανάγκες του πελάτη.

Το ευρύ φάσμα των ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών της Ιστός Κατασκευαστική, καλύπτει όλα τα στάδια των οικοδομικών εργασιών, τη μελέτη της κατασκευής και την έκδοση της οικοδομικής αδείας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλαμβάνει και βρίσκει λύσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου,από την μελέτη εφαρμογής μέχρι την αποπεράτωση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του πελάτη ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και την ποιότητα κατασκευής.

Η Εταιρεία με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή των έργων της. Ήτοι:

  • Χωματουργικές εργασίες.
  • Οικοδομικές εργασίες.
  • Μεταλλική κατασκευή ή προκατασκευή.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.