Βιομηχανικά Κτίρια

Η δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή λειτουργικών βιομηχανικών κτιρίων αποδεικνύει την εμπειρογνωμοσύνη της Ιστός Κατασκευαστική και την ικανότητα της να κατασκευάζει τεχνολογικά προηγμένα και σύνθετα έργα, τα οποία είναι ικανά να φιλοξενήσουν ηλεκτρονικά και αυτόματα συστήματα.