Εμπορικές Αποθήκες - Logistics

Η Εταιρεία, χάρη στην πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, καθώς και με την δυνατότητά της για εκτέλεση έργων σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για όποιον επιχειρηματία επιθυμεί την ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.