Η Ιστός Κατασκευαστική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και από τότε δραστηριοποιείται δυναμικά στη μελέτη και κατασκευή Βιομηχανικών Κτιρίων, Αποθηκευτικών Χώρων, Εμπορικών Επαγγελματικών   Κτιρίων κ.λ.π.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις, αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της Ιστός Κατασκευαστική.

Οι βασικές αρχές και η επιχειρησιακή ηθική της Ιστός Κατασκευαστική προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της, αποτελούν το βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Εταιρείας σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της σωστής λειτουργίας της, επιλέγει συνεργάτες και προμηθευτές που ταυτίζονται με αυτές τις αρχές.

Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή, της εξασφαλίζει επάξια μια σημαντική θέση στον κλάδο της.

Σήμερα, η Εταιρεία προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων κτιριακών έργων, με δέσμευση για την ποιότητα και την συνέπεια λόγων και πράξεων.